Login

Sel-Trade / HMS

Oversiktsbilde

We are located hereHMS

Helse, Miljø og Sikkerhet er en vesentlig og viktig del av det SEL-TRADE AS til daglig jobber med. Det er spesielt fokus på riktig lagring, håndtering, samt korrekt merking og oppdatering av sikkerhetsdatablader.

SEL-TRADE AS har egen sikkerhetsansvarlig og uavhengige selskaper som kontrollerer oss. Det er etablerte rutiner i bedriften som omfatter ansatte og vårt miljø.

Firmaets internkontroll, kvalitetshåndbok, rutiner og arbeidsinstrukser er godt dokumentert og er bygget opp etter ISO prinsippene.

Valg av produsenter og leverandører gjøres omhyggelig hvor vi bestreber at alle skal være ISO-sertifiserte.

Ved spørsmål ang. våre sikkerhetsdatablader, kontakt HMS-ansvarlig Morten Valstuen(morten.valstuen@sel-trade.no)