Login

Sel-Trade / Products / Kategorier / Byggvareindustri

Oversiktsbilde

We are located here

Leverandører

Byggvareindustri

Kjemitekniske råvarer og sammensetninger til bygg-teknisk industri som opererer innenfor: Sement, mørtel, isolasjon, trevirke/sponplater, gipsplater, glassfiber, stål/jern-bearbeidelse med mer.
Vi leverer også organiske og uorganiske kjemiråvarer direkte til både maling / lakkprodusenter, produsenter av rengjøringsmidler, såpe og vaskemidler.

SEL-TRADE har opparbeidet en høy kompetanse med bredde av etablerte logistikkløsninger for distribusjon fra spesielt Europa.
Vi har muligheten til å levere både direkte og å holde lager.
Gjennom bredt samarbeide med kunder og leverandører kan vi få spesialprodusert blandinger levert i både mindre emballasje samt bulk.

Nedenfor finner man noen av de områdene vi jobber med og leverer prosesshjelpestoffer til.

Ta kontakt med oss om det er ønskelig med mer informasjon eller tilbud.