Login

Sel-Trade / Products / Kategorier / Prosessindustri

Oversiktsbilde

We are located here

Leverandører

Prosessindustri

Vi leverer råvarer og sammensetninger til store deler av prosessindustrien hvor vi tilbyr høy kompetanse med bredde av logistikkløsninger for distribusjon fra spesielt Europa.
Vi har muligheten til å levere direkte fra produsent og fra eget lager. Vi kan spesialprodusere blandinger levert i mindre emballasje eller bulk.

Hjelpestoffer som er uunnværlig for å optimalisere produksjonsprosessen, det være seg flytegenskaper, rensing/konsentrering, regulering av pH, anti støv,
hindre oksidering, temperaturbestandighet med mer.

Ta kontakt med oss om det er ønskelig med mer informasjon eller tilbud.